ANDRZEJÓW KIER. K Ę P N O (30624)
ANDRZEJÓW KIER. K L U C Z B O R K (30625)
BARANÓW RYNEK (40500)
BAŻANY KIOSK KIER. K L U C Z B O R K (51801)
BAŻANY PKP KIER. K L U C Z B O R K (51915)
BAŻANY PKP (51916)
BAŻANY PRZEDSZKOLE (52002)
BAŻANY PRZEDSZKOLE KIER. K L U C Z B O R K (52001)
BAŻANY WIEŚ KIER. ST. BUDKOWICE (52118)
BAŻANY WIEŚ KIER. K L U C Z B O R K (52117)
BĄKÓW (DK11) (52201)
BĄKÓW (DK11) (52202)
BĄKÓW SZKOŁA (52304)
BĄKÓW SZKOŁA (52303)
BĄKÓW WIEŚ KIER. O L E S N O (52402)
BĄKÓW WIEŚ KIER. K L U C Z B O R K (52401)
BIADACZ KIER. P R A S Z K A (52502)
BIADACZ KIER. K L U C Z B O R K (52501)
BIADACZ BRODNICA (52600)
BIADACZ KOZŁOWICKA (52701)
BIADACZ KUJAKOWICKA KIER. KUJAKOWICE (52813)
BIADACZ KUJAKOWICKA KIER. B I A D A C Z (52814)
BIADACZ MŁYN (52900)
BIADASZKI OSP (40603)
BIADASZKI OSP KIER. OPATÓW (40604)
BIADASZKI WIEŚ P. 26 (40701)
BIADASZKI WIEŚ P. 26 KIER. OPATÓW (40702)
BIERDZANY KIER. O P O L E (53001)
BIERDZANY KIER. K L U C Z B O R K (53002)
BIERDZANY KOŚCIÓŁ KIER. K L U C Z B O R K (53127)
BIERDZANY KOŚCIÓŁ KIER. D Y L A K I (53102)
BIERUTÓW PRZYJACIÓŁ ŻOŁNIERZA (16001)
BIERUTÓW WROCŁAWSKA PARKOWA (16119)
BISKUPICE K. BYCZYNY (DK11) KIER. K L U C Z B O R K (53202)
BISKUPICE K. BYCZYNY (DK11) KIER. B Y C Z Y N A (53201)
BISKUPICE K. BYCZYNY SZKOŁA (53300)
BISKUPICE K. OLESNA KIER. KOŚCIELISKA (53404)
BISKUPICE K. OLESNA KIER. NOWE KARMIONKI (53403)
BISKUPICE K. OLESNA BIBLIOTEKA KIER. KOŚCIELISKA (53502)
BISKUPICE K. OLESNA BIBLIOTEKA KIER. NOWE KARMIONKI (53501)
BOGACICA GS KIER. K L U C Z B O R K (53605)
BOGACICA GS KIER. B A Ż A N Y (53606)
BOGACICA KOŚCIÓŁ KIER. K L U C Z B O R K (53701)
BOGACICA KOŚCIÓŁ KIER. STARE BUDKOWICE (53702)
BOGACICA SZKOŁA (53801)
BOGACICA WIEŚ KIER. K L U C Z B O R K (53907)
BOGACICA WIEŚ KIER. B A Ż A N Y (53908)
BOGACKA SZKLARNIA KIER. K L U C Z B O R K (54003)
BOGACKA SZKLARNIA KIER. SZUM (54004)
BOGACKA SZKLARNIA I KIER. SZUM (54102)
BOGACKA SZKLARNIA I KIER. K L U C Z B O R K (54101)
BOGDAŃCZOWICE KIER. P R A S Z K A (54202)
BOGDAŃCZOWICE KIER. K L U C Z B O R K (54201)
BOGDAŃCZOWICE AGROTURYSTYKA KIER. K L U C Z B O R K (54302)
BOLESŁAWIEC RYNEK (30728)
BOLESŁAWIEC SKRZ. KIER. K Ę P N O (30826)
BOLESŁAWIEC SKRZ. KIER. K L U C Z B O R K (30827)
BOREK KIER. K Ę P N O (54401)
BOREK KIER. K L U C Z B O R K (54402)
BOREK WIEŚ KIER. BOLESŁAWIEC (54502)
BOREK WIEŚ KIER. K L U C Z B O R K (54501)
BORKOWICE KIER. B A Ż A N Y (54610)
BORKOWICE KIER. K L U C Z B O R K (54609)
BORKOWICE SKRZ. KIER. B A Ż A N Y (54712)
BORKOWICE SKRZ. KIER. K L U C Z B O R K (54711)
BORKOWICE SZKOŁA KIER. B A Ż A N Y (54802)
BORKOWICE SZKOŁA KIER. K L U C Z B O R K (54801)
BORKOWICE WIEŚ KIER. K L U C Z B O R K (54913)
BORKOWICE WIEŚ KIER. B A Ż A N Y (54914)
BOROWA SKRZ. KIER. K L U C Z B O R K (16202)
BOROWA SKRZ. KIER. W R O C Ł A W (16201)
BRUNY SKRZ. KIER. KOMORZNO (55003)
BRUNY SKRZ. KIER. K L U C Z B O R K (55004)
BRUNY WIEŚ (55112)
BRZEZINKI KOŚCIÓŁ KIER. SZYMONKÓW (55203)
BRZEZINKI KOŚCIÓŁ KIER. K L U C Z B O R K (55204)
BRZEZINKI WIEŚ KIER. SZYMONKÓW (55305)
BRZEZINKI WIEŚ KIER. K L U C Z B O R K (55306)
BUDZÓW KIER. GORZÓW ŚLĄSKI (55402)
BUDZÓW KIER. KOBYLA GÓRA (55401)
BUKOWO WIEJSKA KIER. NOWA BOGACICA (55501)
BUKOWO WIEJSKA KIER. K L U C Z B O R K (55502)
BYCZYNA DWORCOWA (60101)
BYCZYNA GIMNAZJUM (60201)
BYCZYNA OŚRODEK (60401)
BYCZYNA OŚRODEK KIER. J A N Ó W K A (60402)
BYCZYNA PRZEDSZKOLE (60500)
BYCZYNA PRZY BASZTOWEJ (60601)
BYCZYNA SZKOŁA (60701)
BYCZYNA WAŁOWA KIER. K Ę P N O (60029)
BYCZYNA WAŁOWA KIER. K L U C Z B O R K (60002)
BYKÓW OGRODOWA KIER. W R O C Ł A W (16301)
BYKÓW OGRODOWA KIER. K L U C Z B O R K (16308)
CHOBIE KUZIORY TARTACZNA WIEJSKA KIER. Z Ę B O W I C E (95902)
CHOBIE KUZIORY TARTACZNA WIEJSKA KIER. G R O D Z I E C (95901)
CHOCIANOWICE I KIER. G R O N O W I C E (55901)
CHOCIANOWICE I KIER. K L U C Z B O R K (55902)
CHOCIANOWICE II KIER. G R O N O W I C E (55707)
CHOCIANOWICE II KIER. K L U C Z B O R K (55708)
CHOCIANOWICE III KIER. G R O N O W I C E (55609)
CHOCIANOWICE III KIER. K L U C Z B O R K (55610)
CHOCIANOWICE SKRZ. KIER. G R O N O W I C E (55805)
CHOCIANOWICE SKRZ. KIER. K L U C Z B O R K (55806)
CHOCIANOWICE SZKOŁA KIER. BĄKÓW (56004)
CHOCIANOWICE SZKOŁA KIER. GRONOWICE (56003)
CHOTYNIN NR 28 KIER. K Ę P N O (30926)
CHOTYNIN NR 28 KIER. K L U C Z B O R K (30927)
CHUDOBA K. BYCZYNY PKP (56100)
CHUDOBA K. BYCZYNY WIEŚ KIER. B Y C Z Y N A (56202)
CHUDOBA K. BYCZYNY WIEŚ KIER. DOBIERCICE (56201)
CHUDOBA K. K L U C Z B O R K A KIER. O L E S N O (56304)
CHUDOBA K. K L U C Z B O R K A KIER. O P O L E (56331)
CHUDOBA K. K L U C Z B O R K A PARKING (56400)
CHUDOBA K. K L U C Z B O R K A TARTAK KIER. LASOWICE WIELKIE (56502)
CHUDOBA K. K L U C Z B O R K A TARTAK KIER. SZUMIRAD (56501)
CIARKA (56602)
CIARKA KOLONIA KIER. GRONOWICE (56703)
CIARKA KOLONIA KIER. BĄKÓW (56704)
CIECIERZYN KOLONIA KIER. J A N Ó W K A (56804)
CIECIERZYN KOLONIA KIER. B Y C Z Y N A (56803)
CIECIERZYN WIEŚ KIER. J A N Ó W K A (56906)
CIECIERZYN WIEŚ KIER. B Y C Z Y N A (56905)
CZAPLE STARE KIER. K L U C Z B O R K (57002)
CZAPLE STARE KIER. W O Ł C Z Y N (57001)
CZAPLE WOLNE KIER. K L U C Z B O R K (57102)
CZAPLE WOLNE KIER. W O Ł C Z Y N (57101)
DĄBRÓWKA DOLNA (57201)
DĘBINA KIER. K L U C Z B O R K (57301)
DĘBINA KIER. P R A S Z K A (57302)
DĘBINA II (57400)
DĘBINA KARPATY (57501)
DĘBINIEC (57601)
DĘBINIEC OLESKA KIER. STARE BUDKOWICE (57702)
DĘBINIEC OLESKA KIER. K L U C Z B O R K (57701)
DŁUGOŁĘKA KASZTANOWA KIER. K L U C Z B O R K (16404)
DŁUGOŁĘKA KASZTANOWA KIER. W R O C Ł A W (16403)
DOBIERCICE WIEŚ KIER. B Y C Z Y N A (57813)
DOBIERCICE WIEŚ KIER. K L U C Z B O R K (57814)
DOBIERCICE I (57911)
DOBIERCICE I (57912)
DOBIERCICE OŁA KIER. K L U C Z B O R K (96512)
DOBIERCICE OŁA KIER. B Y C Z Y N A (96511)
DOBIERCICE SZKOŁA (58000)
DOBRODZIEŃ E. STEIN KIER. D O B R O D Z I E Ń (58102)
DOBRODZIEŃ E. STEIN (58101)
DOBRODZIEŃ SOLNA (58200)
DOBRZEŃ (DK11) KIER. K L U C Z B O R K (58301)
DOBRZEŃ (DK11) KIER. O L E S N O (58302)
DOBRZEŃ MAŁY OSP KIER. K L U C Z B O R K (58410)
DOBRZEŃ MAŁY OSP KIER. O P O L E (58445)
DOBRZEŃ MAŁY STOCZNIA KIER. O P O L E (58543)
DOBRZEŃ MAŁY STOCZNIA KIER. K L U C Z B O R K (58512)
DOBRZEŃ WIELKI KOŚCIELNA KIER. K L U C Z B O R K (58614)
DOBRZEŃ WIELKI KOŚCIELNA KIER. O P O L E (58641)
DOBRZEŃ WIELKI POD LASEM KIER. O P O L E (58735)
DOBRZEŃ WIELKI POD LASEM KIER. K L U C Z B O R K (58720)
DOBRZEŃ WIELKI SKRZ. ŚW. ROCHA KIER. K L U C Z B O R K (58818)
DOBRZEŃ WIELKI SKRZ. ŚW. ROCHA KIER. O P O L E (58837)
DOBRZEŃ WIELKI URZĄD GMINY KIER. O P O L E (58939)
DOBRZEŃ WIELKI URZĄD GMINY KIER. K L U C Z B O R K (58916)
DOMARADZ SKRZ. KIER. K L U C Z B O R K (59002)
DOMARADZ SKRZ. KIER. O P O L E (59001)
DOMASZOWICE KIER. K L U C Z B O R K (59102)
DOMASZOWICE KIER. W R O C Ł A W (59101)
DONABORÓW KOŚCIÓŁ (40803)
DONABORÓW KOŚCIÓŁ (40804)
DONABORÓW NR 48 (40901)
DONABORÓW NR 48 (40902)
DONABORÓW SZKOŁA (41004)
DONABORÓW SZKOŁA (41003)
DROGI BISKUPSKIE KIER. NOWE KARMIONKI (59203)
DROGI BISKUPSKIE KIER. KOŚCIELISKA (59204)
DUCZÓW MAŁY (59302)
DUCZÓW WIELKI KIER. DUCZÓW MAŁY (59401)
DUCZÓW WIELKI KIER. W O Ł C Z Y N (59402)
DUCZÓW WIELKI WIEŚ (59501)
DYLAKI KOŚCIÓŁ (59612)
DYLAKI KOŚCIÓŁ KIER. K L U C Z B O R K (59617)
DYLAKI MICHALANKA KIER. K L U C Z B O R K (59719)
DYLAKI MICHALANKA KIER. D Y L A K I (59710)
FAŁKOWICE FERMA KIER. K L U C Z B O R K (59802)
FAŁKOWICE FERMA KIER. O P O L E (59801)
FAŁKOWICE WIEŚ KIER. K L U C Z B O R K (59902)
FAŁKOWICE WIEŚ KIER. O P O L E (59901)
GIERAŁCICE MAŁE (DK42) KIER. K L U C Z B O R K (60802)
GIERAŁCICE SKRZ. KIER. O P O L E (61006)
GIERAŁCICE SKRZ. KIER. W O Ł C Z Y N (61005)
GIERAŁCICE ŚWIETLICA KIER. W O Ł C Z Y N (61103)
GIERAŁCICE ŚWIETLICA KIER. O P O L E (61104)
GOŁA (61200)
GOŁA PRZYTOCZNA (61301)
GOŁA PRZYTOCZNA (61302)
GOŁA WIEŚ (61401)
GOŁKOWICE KIER. MIECHOWA (61501)
GOŁKOWICE KIER. B Y C Z Y N A (61502)
GORZÓW ŚLĄSKI (70000)
GORZÓW ŚLĄSKI (DK42) KIER. P R A S Z K A (70102)
GORZÓW ŚLĄSKI (DK42) KIER. K L U C Z B O R K (70101)
GORZÓW ŚLĄSKI II KIER. GORZÓW SZKOŁA (70202)
GORZÓW ŚLĄSKI II KIER. KOBYLA GÓRA (70201)
GORZÓW ŚLĄSKI JARONIA KIER. GORZÓW ŚLĄSKI (70302)
GORZÓW ŚLĄSKI JARONIA KIER. KOBYLA GÓRA (70301)
GORZÓW ŚLĄSKI KLUCZBORSKA KIER. KOBYLA GÓRA (70401)
GORZÓW ŚLĄSKI KLUCZBORSKA KIER. GORZÓW ŚLĄSKI (70402)
GORZÓW ŚLĄSKI NOWE WIĘCKOWICE (70509)
GORZÓW ŚLĄSKI NOWE WIĘCKOWICE KIER GORZÓW SZKOŁA (70522)
GORZÓW ŚLĄSKI ZOFIÓWKA KIER. KOBYLA GÓRA (70601)
GORZÓW ŚLĄSKI ZOFIÓWKA KIER. GORZÓW ŚLĄSKI (70602)
GORZÓW ŚLĄSKI ZSG (70701)
GOSŁAW KIER. K L U C Z B O R K (61703)
GOSŁAW KIER. B Y C Z Y N A (61704)
GOTARTÓW OGRODNICTWO (93201)
GOTARTÓW OGRODNICTWO (DK11) KIER. K L U C Z B O R K (61802)
GOTARTÓW OGRODNICTWO (DK11) KIER. B Y C Z Y N A (61801)
GOTARTÓW SKRZ. KIER. K L U C Z B O R K (61901)
GOTARTÓW SKRZ. KIER. KUJAKOWICE (61902)
GOTARTÓW SKRZ. (DK11) KIER. B Y C Z Y N A (62001)
GOTARTÓW SKRZ. (DK11) KIER. K L U C Z B O R K (62002)
GRABCZOK WIEJSKA KIER. K L U C Z B O R K (62102)
GRABCZOK WIEJSKA KIER. O P O L E (62101)
GRABICE UL. WIEJSKA KIER. O P O L E (62201)
GRABICE WIEJSKA KIER. O P O L E (62301)
GRABIE KIER. O P O L E (62401)
GRABIE KIER. K L U C Z B O R K (62402)
GRĘBOSZÓW KIER. W R O C Ł A W (62501)
GRĘBOSZÓW KIER. K L U C Z B O R K (62502)
GRODZIEC TARTACZNA KIER. Z Ę B O W I C E (95804)
GRODZIEC TARTACZNA SZKOŁA KIER. Z Ę B O W I C E (95702)
GRONOWICE KIER. O L E S N O (62603)
GRONOWICE KIER. K L U C Z B O R K (62604)
GRONOWICE WIEŚ KIER. K L U C Z B O R K (62702)
GRONOWICE WIEŚ KIER. O L E S N O (62701)
JAGIENNA KIER. K L U C Z B O R K (62802)
JAGIENNA KIER. O P O L E (62801)
JAGIENNA I KIER. K L U C Z B O R K (62902)
JAGIENNA I KIER. O P O L E (62901)
JAKUBOWICE II KIER. B Y C Z Y N A (63025)
JAKUBOWICE II (63026)
JAKUBOWICE PRZEDSZKOLE KIER. B Y C Z Y N A (63109)
JAKUBOWICE PRZEDSZKOLE (63110)
JAKUBOWICE SK (63202)
JAKUBOWICE SKRZ. (63300)
JAMY PIASECZNA (63401)
JAMY WIEŚ (63501)
JANKOWY KAPLICZKA (41102)
JANKOWY KAPLICZKA (41101)
JANKOWY NR 86C (40301)
JANKOWY NR 86C (40302)
JANÓWKA (63605)
JANÓWKA II KIER. K L U C Z B O R K (63703)
JANÓWKA II KIER. J A N Ó W K A (63704)
JASIENIE KIER. K L U C Z B O R K (63802)
JASIENIE KIER. O P O L E (63801)
JASIENIE I KIER. K L U C Z B O R K (63910)
JASIENIE I KIER. GRONOWICE (63911)
JASIENIE PRZYS. WAWRZYŃCOWSKIE (64019)
JASIENIE SZKOŁA KIER. GRONOWICE (64113)
JASIENIE SZKOŁA KIER. K L U C Z B O R K (64112)
JASIENIE WIEŚ KIER. GRONOWICE (64209)
JASIENIE WIEŚ KIER. K L U C Z B O R K (64208)
JASTRZYGOWICE (64307)
JASTRZYGOWICE (64324)
JASTRZYGOWICE PRZEDSZKOLE (64401)
JASTRZYGOWICE SKRZ. (64507)
JASTRZYGOWICE WIEŚ (64601)
JAŚKOWICE II KIER. BOLESŁAWIEC (64726)
JAŚKOWICE II KIER. B Y C Z Y N A (64725)
JAŚKOWICE WIEŚ KIER. BOLESŁAWIEC (64824)
JAŚKOWICE WIEŚ KIER. B Y C Z Y N A (64823)
JEŁOWA CENTR. KIER. K L U C Z B O R K (64902)
JEŁOWA CENTR. KIER. O P O L E (64901)
JEŁOWA GRABIE KIER. K L U C Z B O R K (65002)
JEŁOWA GRABIE KIER. O P O L E (65001)
JEŁOWA KOLONIA KIER. K L U C Z B O R K (65101)
JEŁOWA KOLONIA KIER. O P O L E (65102)
JEŁOWA SKRZ. KIER. K L U C Z B O R K (65202)
JEŁOWA SKRZ. KIER. O P O L E (65201)
KADŁUB TURAWSKI KIER. D Y L A K I (65308)
KADŁUB TURAWSKI KIER. K L U C Z B O R K (65321)
KADŁUB TURAWSKI KOŚCIÓŁ KIER. D Y L A K I (65406)
KADŁUB TURAWSKI KOŚCIÓŁ KIER. K L U C Z B O R K (65423)
KADŁUB WOLNY (65503)
KADŁUB WOLNY KIER. DOBRODZIEŃ (65504)
KADŁUB WOLNY SKRZ. ŁĄKI (65602)
KAMIENISKO KIER. K L U C Z B O R K (65701)
KAMIENISKO KIER. P R A S Z K A (65702)
KAMIENNA KIER. K L U C Z B O R K (65802)
KAMIENNA KIER. P R A S Z K A (65801)
KAMIONKA WIEŚ KIER. K Ę P N O (31002)
KAMIONKA WIEŚ KIER. K L U C Z B O R K (31001)
KARŁÓW KIER. K L U C Z B O R K (65901)
KARŁÓW KIER. P R A S Z K A (65902)
KĘPNO D.A.
(Dworzec Autobusowy)
(40000)
KĘPNO BRONIEWSKIEGO (40101)
KĘPNO KWIATOWA (40269)
KĘPNO KWIATOWA (40272)
KĘPNO OBROŃCÓW POKOJU (41271)
KĘPNO OBROŃCÓW POKOJU (41274)
KĘPNO WIELUŃSKA (40401)
KĘPNO WIELUŃSKA (40402)
KLASAK KIER. OPATÓW (41302)
KLASAK KIER. SIEMIANICE (41301)
KLATKA NR 9 KIER. K Ę P N O (31112)
KLATKA NR 9 KIER. K L U C Z B O R K (31113)
KLATKA ZPW KIER. K Ę P N O (31210)
KLATKA ZPW KIER. K L U C Z B O R K (31211)
KLUCZBORK D.A.
(Dworzec Autobusowy)
(50000)
KLUCZBORK BYCZYŃSKA BAZA PKS KIER. B Y C Z Y N A (50102)
KLUCZBORK BYCZYŃSKA BAZA PKS KIER. DWORZEC PKS (50101)
KLUCZBORK BYCZYŃSKA JANA PAWŁA II KIER. B Y C Z Y N A (50202)
KLUCZBORK BYCZYŃSKA JANA PAWŁA II KIER. DWORZEC PKS (50201)
KLUCZBORK BYCZYŃSKA WARYŃSKIEGO KIER. DWORZEC PKS (50301)
KLUCZBORK BYCZYŃSKA WARYŃSKIEGO KIER. B Y C Z Y N A (50302)
KLUCZBORK FAMAK KIER. KRASKÓW (93402)
KLUCZBORK FAMAK KIER. DWORZEC (93401)
KLUCZBORK GALERIA (50401)
KLUCZBORK JANA PAWŁA II (50501)
KLUCZBORK JANA PAWŁA II KIER. D Y L A K I (50502)
KLUCZBORK KATOWICKA SĄD (50601)
KLUCZBORK KOŁŁĄTAJA KIER. SMARDY (50702)
KLUCZBORK KOŁŁĄTAJA KIER. DWORZEC PKS (50701)
KLUCZBORK M. CURIE SKŁODOWSKIEJ (50802)
KLUCZBORK MICKIEWICZA (50902)
KLUCZBORK MONIUSZKI KIER. O P O L E (51001)
KLUCZBORK MONIUSZKI KIER. K L U C Z B O R K (51002)
KLUCZBORK OPOLSKA CMENTARZ KIER. DWORZEC PKS (51102)
KLUCZBORK OPOLSKA CMENTARZ KIER. O P O L E (51101)
KLUCZBORK OPOLSKA SIKORSKIEGO KIER. O P O L E (51201)
KLUCZBORK OPOLSKA SIKORSKIEGO KIER. DWORZEC PKS (51202)
KLUCZBORK OSiR (51301)
KLUCZBORK SIENKIEWICZA (51401)
KLUCZBORK SIKORSKIEGO KIER. FAMAK (93302)
KLUCZBORK SIKORSKIEGO KIER. DWORZEC PKS (93301)
KLUCZBORK SIKORSKIEGO PRZEJAZD KOLEJOWY KIER. F A M A K (95502)
KLUCZBORK SIKORSKIEGO PRZEJAZD KOLEJOWY KIER. G O T A R T Ó W (95501)
KLUCZBORK SZKOŁA NR 5 (51501)
KLUCZBORK WOLNOŚCI (51601)
KLUCZBORK WOŁCZYŃSKA KIER. W O Ł C Z Y N (51701)
KLUCZBORK WOŁCZYŃSKA KIER. K L U C Z B O R K (51702)
KNIEJA (66002)
KOBYLA GÓRA (66100)
KOCHŁOWICE (66201)
KOLONIA BISKUPSKA KIER. NOWE KARMIONKI (66305)
KOLONIA BISKUPSKA KIER. KOŚCIELISKA (66306)
KOMORZNO GŁÓWNA KIER. PĘTLA (66406)
KOMORZNO GŁÓWNA KIER. K L U C Z B O R K (66405)
KOMORZNO PĘTLA (66507)
KOMORZNO SKRZ. KIER. PĘTLA (66602)
KOMORZNO SKRZ. KIER. K L U C Z B O R K (66601)
KOMORZNO SZKOŁA KIER. PĘTLA (66704)
KOMORZNO SZKOŁA KIER. K L U C Z B O R K (66703)
KOMORZNO WOLNA WIEŚ KIER. PĘTLA (66801)
KOMORZNO WOLNA WIEŚ KIER. K L U C Z B O R K (66802)
KOPALINA KIER. K L U C Z B O R K (66902)
KOPALINA KIER. O P O L E (66901)
KOPALINA I KIER. K L U C Z B O R K (67002)
KOPALINA I KIER. O P O L E (67001)
KOSICE (67101)
KOSTÓW PKP KIER. MIECHOWA (67201)
KOSTÓW PKP KIER. B Y C Z Y N A (67202)
KOSTÓW SKRZ. KIER. MIECHOWA (67302)
KOSTÓW SKRZ. KIER. B Y C Z Y N A (67301)
KOSTÓW SZKOŁA (67401)
KOŚCIELISKA III KIER. KOŚCIELISKA (67508)
KOŚCIELISKA III KIER. NOWE KARMIONKI (67507)
KOŚCIELISKA SZKOŁA (67601)
KOZŁOWICE DĘBY KIER. GORZÓW ŚLĄSKI (67701)
KOZŁOWICE DĘBY (67702)
KOZŁOWICE SIWE (67801)
KOZŁOWICE SKRZ. (67901)
KOZŁOWICE SZKOŁA (68001)
KOZŁOWICE WIEŚ KIER. JAMY (68101)
KOZŁOWICE WIEŚ (68102)
KOZUBY WIEŚ KIER. O P O L E (68201)
KOZUBY WIEŚ KIER. K L U C Z B O R K (68202)
KRASKÓW SKRZ. KIER. K L U C Z B O R K (68303)
KRASKÓW SKRZ. KIER. BOGACICA (68304)
KRASKÓW WIEŚ KIER. BOGACICA (68402)
KRASKÓW WIEŚ KIER. K L U C Z B O R K (68401)
KRZYWICZYNY I KIER. K L U C Z B O R K (68512)
KRZYWICZYNY I KIER. KOMORZNO (68511)
KRZYWICZYNY KOŚCIÓŁ KIER. K L U C Z B O R K (68608)
KRZYWICZYNY KOŚCIÓŁ KIER. KOMORZNO (68607)
KRZYWICZYNY OS. KIER. KOMORZNO (68705)
KRZYWICZYNY OS. KIER. K L U C Z B O R K (68706)
KRZYWICZYNY SKRZ. KIER. KOMORZNO (68809)
KRZYWICZYNY SKRZ. KIER. K L U C Z B O R K (68810)
KRZYWIZNA (DK11) KIER. K L U C Z B O R K (68902)
KRZYWIZNA (DK11) KIER. B Y C Z Y N A (68901)
KRZYWIZNA II (69003)
KRZYWIZNA II (69004)
KRZYWIZNA WIEŚ (69101)
KRZYWIZNA WIEŚ (69102)
KRZYŻANOWICE KIER. USZYCE (69202)
KRZYŻANOWICE KIER. P R A S Z K A (69201)
KUJAKOWICE DOLNE KIER. K L U C Z B O R K (69303)
KUJAKOWICE DOLNE KIER. B I A D A C Z (69304)
KUJAKOWICE DOLNE SZKOŁA KIER. B I A D A C Z (69406)
KUJAKOWICE DOLNE SZKOŁA KIER. K L U C Z B O R K (69405)
KUJAKOWICE GÓRNE KIER. B I A D A C Z (69508)
KUJAKOWICE GÓRNE KIER. K L U C Z B O R K (69507)
KUJAKOWICE GÓRNE II KIER. B I A D A C Z (69612)
KUJAKOWICE GÓRNE II KIER. K L U C Z B O R K (69611)
KUJAKOWICE GÓRNE SKRZ. (69700)
KUJAKOWICE GÓRNE SZKOŁA KIER. B I A D A C Z (69810)
KUJAKOWICE GÓRNE SZKOŁA KIER. K L U C Z B O R K (69809)
KUNIÓW KIER. K L U C Z B O R K (69901)
KUNIÓW KIER. O P O L E (69902)
KUP 1 MAJA POLNA KIER. K L U C Z B O R K (70826)
KUP 1 MAJA POLNA KIER. O P O L E (70829)
KUP CENTRUM KIER. K L U C Z B O R K (70924)
KUP CENTRUM KIER. O P O L E (70931)
KU¬NICA SŁUPSKA (41402)
KU¬NICA SŁUPSKA (41401)
LASKOWICE SKRZ. KIER. K L U C Z B O R K (71001)
LASKOWICE SKRZ. KIER. BIERDZANY (71002)
LASKOWICE SZKOŁA (71101)
LASKOWICE WIEŚ KIER. BIERDZANY (71204)
LASKOWICE WIEŚ KIER. K L U C Z B O R K (71203)
LASOWICE MAŁE KIER. K L U C Z B O R K (71304)
LASOWICE MAŁE KIER. GRONOWICE (71303)
LASOWICE MAŁE SKRZ. KIER. O L E S N O (71405)
LASOWICE MAŁE SKRZ. KIER. K L U C Z B O R K (71406)
LASOWICE MAŁE WIEŚ KIER. GRONOWICE (71507)
LASOWICE MAŁE WIEŚ KIER. K L U C Z B O R K (71508)
LASOWICE WIELKIE KIER. O P O L E (71601)
LASOWICE WIELKIE KIER. K L U C Z B O R K (71602)
LASOWICE WIELKIE LAS KIER. SZUMIRAD (93001)
LASOWICE WIELKIE LAS KIER. LASOWICE WIELKIE (93002)
LASOWICE WIELKIE LEŚNICZÓWKA KIER. SZUMIRAD (71703)
LASOWICE WIELKIE LEŚNICZÓWKA KIER. LASOWICE WIELKIE (71704)
LASOWICE WIELKIE OŚRODEK KIER. K L U C Z B O R K (71804)
LASOWICE WIELKIE OŚRODEK KIER. SZUMIRAD (71803)
LASOWICE WIELKIE PRZEDSZKOLE KIER. SZUMIRAD (71905)
LASOWICE WIELKIE PRZEDSZKOLE KIER. K L U C Z B O R K (71906)
LASOWICE WIELKIE SKRZ. KIER. K L U C Z B O R K (72001)
LASOWICE WIELKIE SKRZ. KIER. SZUMIRAD (72002)
LASOWICE WIELKIE SZKOŁA (72101)
LASOWICE WIELKIE WIEŚ (72201)
LIGOTA DOLNA KIER. W O Ł C Z Y N (72301)
LIGOTA DOLNA KIER. K L U C Z B O R K (72302)
LIGOTA DOLNA CEGIELNIA KIER. W O Ł C Z Y N (72401)
LIGOTA DOLNA CEGIELNIA KIER. K L U C Z B O R K (72402)
LIGOTA DOLNA SZKOŁA (72501)
LIGOTA GÓRNA I KIER. O L E S N O (72601)
LIGOTA GÓRNA I KIER. K L U C Z B O R K (72602)
LIGOTA MAŁA KIER. W O Ł C Z Y N (72702)
LIGOTA MAŁA KIER. SZYMONKÓW (72701)
LIGOTA OLESKA PRZEDSZKOLE KIER. WICHRÓW (72801)
LIGOTA OLESKA PRZEDSZKOLE KIER. STERNALICE (72802)
LIGOTA OLESKA SKLEP KIER. WICHRÓW (72901)
LIGOTA OLESKA SKLEP KIER. STERNALICE (72902)
LIGOTA TURAWSKA KIER. D Y L A K I (73004)
LIGOTA TURAWSKA KIER. K L U C Z B O R K (73025)
LIGOTA WOŁCZYŃSKA KIER. K L U C Z B O R K (73102)
LIGOTA WOŁCZYŃSKA KIER. W R O C Ł A W (73101)
LIGOTA ZAMECKA KIER. K L U C Z B O R K (73201)
LIGOTA ZAMECKA KIER. P R A S Z K A (73202)
LIGOTA ZAMECKA PROTEA KIER. K L U C Z B O R K (73301)
LIGOTA ZAMECKA PROTEA KIER. P R A S Z K A (73302)
LIPIE KIER. ŁEKA OPATOWSKA (41502)
LIPIE (41501)
LIPIE WIEŚ KIER. PIASKI (41602)
LIPIE WIEŚ (41601)
LIPINY KIER. K L U C Z B O R K (73402)
LIPINY KIER. O P O L E (73401)
LUBNÓW SKRZ. KIER. O P O L E (73501)
LUBNÓW SKRZ. KIER. K L U C Z B O R K (73502)
LUBNÓW WIEŚ (73601)
ŁADZA KIER. K L U C Z B O R K (73728)
ŁADZA KIER. O P O L E (73727)
ŁĄKA SKRZ. RADAWIE (73801)
ŁĘKA OPATOWSKA (41702)
ŁĘKA OPATOWSKA KIER. PIASKI (41701)
ŁĘKA OPATOWSKA SZKOŁA (41801)
ŁOWKOWICE DĄBROWA KIER. KRZYWIZNA (73905)
ŁOWKOWICE DĄBROWA KIER. ŁOWKOWICE WIEŚ (73906)
ŁOWKOWICE I KIER. B Y C Z Y N A (74003)
ŁOWKOWICE I KIER. K L U C Z B O R K (74004)
ŁOWKOWICE II KIER. B Y C Z Y N A (74109)
ŁOWKOWICE II KIER. K L U C Z B O R K (74110)
ŁOWKOWICE SZKOŁA KIER. B Y C Z Y N A (74207)
ŁOWKOWICE SZKOŁA KIER. K L U C Z B O R K (74208)
ŁOWKOWICE WIEŚ KIER. K L U C Z B O R K (74305)
ŁOWKOWICE WIEŚ KIER. B Y C Z Y N A (74306)
ŁOWOSZÓW KIER. O L E S N O (74412)
ŁOWOSZÓW KIER. O P O L E (74423)
ŁOWOSZÓW SZKOŁA KIER. O P O L E (74525)
ŁOWOSZÓW SZKOŁA KIER. O L E S N O (74510)
ŁUBNICE PIONIER KIER. K L U C Z B O R K (31325)
ŁUBNICE PIONIER KIER. K Ę P N O (31324)
ŁUBNICE SKRZ. KIER. K L U C Z B O R K (31421)
ŁUBNICE SKRZ. KIER. K Ę P N O (31420)
ŁUBNICE URZĄD GMINY KIER. K Ę P N O (31522)
ŁUBNICE URZĄD GMINY KIER. K L U C Z B O R K (31523)
MACIEJÓW (74600)
MACIEJÓW PASIEKA (74701)
MARIANKA SIEMIEŃSKA KIER. ŁĘKA OPATOWSKA (41902)
MARIANKA SIEMIEŃSKA KIER. SIEMIANICE (41901)
MARIANKA SIEMIEŃSKA WIEŚ (42001)
MARKOTÓW DUŻY III KIER. W O Ł C Z Y N (74805)
MARKOTÓW DUŻY III KIER. K L U C Z B O R K (74806)
MARKOTÓW DUŻY RSP KIER. K L U C Z B O R K (74904)
MARKOTÓW DUŻY RSP KIER. W O Ł C Z Y N (74903)
MARKOTÓW DUŻY ŚWIETLICA KIER. K L U C Z B O R K (75002)
MARKOTÓW DUŻY ŚWIETLICA KIER. W O Ł C Z Y N (75001)
MARKOTÓW MAŁY KIER. K L U C Z B O R K (75102)
MARKOTÓW MAŁY KIER. W O Ł C Z Y N (75101)
MIANOWICE KIER. K Ę P N O (42101)
MIANOWICE KIER. K L U C Z B O R K (42102)
MIECHOWA KIER. J A N Ó W K A (75201)
MIECHOWA KIER. B Y C Z Y N A (75202)
MIECHOWA I KIER. J A N Ó W K A (75308)
MIECHOWA I KIER. B Y C Z Y N A (75307)
MIELESZYN KOLONIA MIELESZYŃSKA KIER. K Ę P N O (31620)
MIELESZYN KOLONIA MIELESZYŃSKA KIER. K L U C Z B O R K (31621)
MIELESZYN NR 160 KIER. K Ę P N O (31716)
MIELESZYN NR 160 KIER. K L U C Z B O R K (31717)
MIELESZYN SKRZ. KIER. K L U C Z B O R K (31819)
MIELESZYN SKRZ. KIER. K Ę P N O (31818)
MIELESZYNEK KIER. K Ę P N O (31914)
MIELESZYNEK KIER. K L U C Z B O R K (31915)
MURÓW UL. WOLNOŚCI KIER. O P O L E (75401)
MURÓW WOLNOŚCI KIER. O P O L E (75501)
NAMYSŁÓW D.A.
(Dworzec Autobusowy)
(75800)
NAMYSŁÓW 1 MAJA KIER. W R O C Ł A W (75601)
NAMYSŁÓW 1 MAJA KIER. K L U C Z B O R K (75602)
NAMYSŁÓW BOHATERÓW WARSZAWY KIER. K L U C Z B O R K (75702)
NAMYSŁÓW BOHATERÓW WARSZAWY KIER. W R O C Ł A W (75701)
NASALE II KIER. K L U C Z B O R K (75901)
NASALE II KIER. NASALE KOŚCIÓŁ (75902)
NASALE KOŚCIÓŁ KIER. K L U C Z B O R K (76005)
NASALE KOŚCIÓŁ (76006)
NASALE PRZEDSZKOLE KIER. B Y C Z Y N A (76103)
NASALE PRZEDSZKOLE KIER. NASALE KOŚCIÓŁ (76104)
NOWA BOGACICA KIER. STARE BUDKOWICE (76209)
NOWA BOGACICA KIER. K L U C Z B O R K (76210)
NOWA BOGACICA I KIER. STARE BUDKOWICE (76311)
NOWA BOGACICA I KIER. K L U C Z B O R K (76312)
NOWA BOGACICA KOLONIA PIECOWA KIER. ST. BUDKOWICE (76407)
NOWA BOGACICA KOLONIA PIECOWA KIER. K L U C Z B O R K (76410)
NOWA WIEŚ K. PRASZKI KIER. USZYCE (76502)
NOWA WIEŚ K. PRASZKI KIER. GORZÓW ŚLĄSKI (76501)
NOWA WIEŚ K. PRASZKI (DK42) KIER. P R A S Z K A (76602)
NOWA WIEŚ K. PRASZKI (DK42) KIER. K L U C Z B O R K (76601)
NOWA WIEŚ K. WOŁCZYNA KIER. K L U C Z B O R K (76702)
NOWA WIEŚ K. WOŁCZYNA KIER. W O Ł C Z Y N (76701)
NOWE BUDKOWICE DWORCOWA KIER. TUŁY (76802)
NOWE BUDKOWICE DWORCOWA KIER. K L U C Z B O R K (76801)
NOWE BUDKOWICE UL. DWORCOWA KIER. TUŁY (76902)
NOWE BUDKOWICE UL. DWORCOWA KIER. K L U C Z B O R K (76901)
NOWE KARMONKI PRZEDSZKOLE KIER. NOWE KARMIONKI (77001)
NOWE KARMONKI PRZEDSZKOLE KIER. KOŚCIELISKA (77002)
NOWE KARMONKI SKRZ. (77101)
NOWE KARMONKI SKRZ. KIER. KOŚCIELISKA (77104)
NOWE KARMONKI SZKOŁA (77201)
OLESNO D.A.
(Dworzec Autobusowy)
(77300)
OLESNO KRASICKIEGO KIER. K L U C Z B O R K (77401)
OLESNO KRASICKIEGO KIER. DWORZEC OLESNO (77402)
OLESNO OPOLSKA KIER. O L E S N O (77514)
OLESNO OPOLSKA KIER. O P O L E (77521)
OLEŚNICA KS. SUDOŁA KIER. K L U C Z B O R K (15004)
OLEŚNICA KS. SUDOŁA KIER. W R O C Ł A W (15003)
OLEŚNICA LWOWSKA ŚWIATŁA (15102)
OLEŚNICA LWOWSKA US (15201)
OLEŚNICA RZEMIEŚLNICZA KIER. K L U C Z B O R K (15306)
OLEŚNICA RZEMIEŚLNICZA KIER. W R O C Ł A W (15301)
OLEŚNICA SINAPIUSA KIER. K L U C Z B O R K (15402)
OLEŚNICA SINAPIUSA KIER. W R O C Ł A W (15401)
OLSZOWA KIER. K L U C Z B O R K (42402)
OLSZOWA KIER. K Ę P N O (42401)
OPATÓW BIBLIOTEKA KIER. WIERUSZÓW (42302)
OPATÓW BIBLIOTEKA KIER. B Y C Z Y N A (42301)
OPATÓW GROBLA KIER. B Y C Z Y N A (42283)
OPATÓW GROBLA KIER. K L U C Z B O R K (42288)
OPATÓW KOŚCIÓŁ KIER. B Y C Z Y N A (42501)
OPATÓW KOŚCIÓŁ KIER. WIERUSZÓW (42502)
OPATÓW SKRZ. KIER. B Y C Z Y N A (42601)
OPATÓW SKRZ. KIER. WIERUSZÓW (42602)
OPOLE DUBOIS stanowisko 6
(DWORZEC Autobusowy TYMCZASOWY)
(80060)
OPOLE BUDOWLANYCH KĘPSKA KIER. K L U C Z B O R K (80120)
OPOLE BUDOWLANYCH KĘPSKA KIER. O P O L E (80119)
OPOLE JAGIEŁŁY PODLEŚNA KIER. O P O L E (80215)
OPOLE JAGIEŁŁY PODLEŚNA KIER. K L U C Z B O R K (80216)
OPOLE JAGIEŁŁY WOLNOŚCI KIER. K L U C Z B O R K (80310)
OPOLE JAGIEŁŁY WOLNOŚCI KIER. O P O L E (80309)
OPOLE KATOWICKA (80403)
OPOLE KATOWICKA SZPITAL (80507)
OPOLE NAMYSŁOWSKA DUŃSKA KIER. K L U C Z B O R K (80604)
OPOLE NAMYSŁOWSKA DUŃSKA KIER. O P O L E (80603)
OPOLE NYSY ŁUŻYCKIEJ RONDO KIER. K L U C Z B O R K (80703)
OPOLE NYSY ŁUŻYCKIEJ RONDO KIER. O P O L E (80704)
OPOLE OLESKA MIKOŁAJCZYKA KIER. K L U C Z B O R K (80816)
OPOLE OLESKA MIKOŁAJCZYKA KIER. O P O L E (80815)
OPOLE OKULICKIEGO STEGU ARENA KIER. K L U C Z B O R K (93110)
OPOLE OKULICKIEGO STEGU ARENA KIER. O P O L E (93109)
OPOLE OLESKA WIEJSKA KIER. O P O L E (81021)
OPOLE OLESKA WIEJSKA KIER. K L U C Z B O R K (81022)
OPOLE OZIMSKA KATOWICKA (81108)
OPOLE SOBIESKIEGO SOŁTYSÓW KIER. O P O L E (81203)
OPOLE SOBIESKIEGO SOŁTYSÓW KIER. K L U C Z B O R K (81204)
OSIECKO (77601)
OSOWIEC OS. KIER. O P O L E (77701)
OSOWIEC OS. KIER. K L U C Z B O R K (77702)
PAKOSZÓW KIER. KOBYLA GÓRA (77801)
PAKOSZÓW KIER. GORZÓW ŚLĄSKI (77802)
PARUSZOWICE BLOKI KIER. K L U C Z B O R K (96418)
PARUSZOWICE BLOKI KIER. B Y C Z Y N A (96417)
PARUSZOWICE DŁUGA KIER. B Y C Z Y N A (78023)
PARUSZOWICE DŁUGA KIER. K L U C Z B O R K (78024)
PARUSZOWICE KOŚCIÓŁ KIER. B Y C Z Y N A (78119)
PARUSZOWICE KOŚCIÓŁ KIER. K L U C Z B O R K (78120)
PARUSZOWICE WIEŚ KIER. B Y C Z Y N A (96321)
PARUSZOWICE WIEŚ KIER. K L U C Z B O R K (96322)
PAWŁOWICE OSP KIER. KOBYLA GÓRA (78202)
PAWŁOWICE OSP KIER. GORZÓW ŚLĄSKI (78201)
PAWŁOWICE PRZEDSZKOLE KIER. KOBYLA GÓRA (78301)
PAWŁOWICE PRZEDSZKOLE KIER. GORZÓW ŚLĄSKI (78302)
PAWŁOWICE WIEŚ KIER. KOBYLA GÓRA (78401)
PAWŁOWICE WIEŚ KIER. GORZÓW ŚLĄSKI (78402)
PIASKI K. BOLESŁAWCA CMENTARZ KIER. K Ę P N O (32024)
PIASKI K. BOLESŁAWCA CMENTARZ KIER. B Y C Z Y N A (32025)
PIASKI K. BOLESŁAWCA WIEŚ KIER. K Ę P N O (32102)
PIASKI K. BOLESŁAWCA WIEŚ KIER. K L U C Z B O R K (32101)
PIASKI K. BYCZYNY PKS KIER. BOLESŁAWIEC (78501)
PIASKI K. BYCZYNY PKS KIER. K L U C Z B O R K (78502)
PIASKI K. ŁĘKI PRZEDSZKOLE (42700)
PIASKI K. ŁĘKI SKLEP (42800)
POCZOŁKÓW (78601)
POGORZAŁKA LEŚNICZÓWKA (78701)
POKÓJ RONDO KIER. O P O L E (78823)
POKÓJ RONDO KIER. K L U C Z B O R K (78832)
POKÓJ SKRZ. WOŁCZYN KIER. K L U C Z B O R K (78934)
POKÓJ SKRZ. WOŁCZYN KIER. O P O L E (78921)
POKÓJ WINNA GÓRA KIER. K L U C Z B O R K (79030)
POKÓJ WINNA GÓRA KIER. O P O L E (79025)
POLANOWICE KOLONIA KIER. B Y C Z Y N A (79101)
POLANOWICE KOLONIA KIER. JAKUBOWICE (79102)
POLANOWICE SZKOŁA KIER. B Y C Z Y N A (79201)
POLANOWICE SZKOŁA KIER. JAKUBOWICE (79202)
POLANOWICE WIEŚ KIER. B Y C Z Y N A (79303)
POLANOWICE WIEŚ KIER. JAKUBOWICE (79304)
PRASZKA PL. GRUNWALDZKI (79401)
PROŚLICE KIER. B Y C Z Y N A (79507)
PROŚLICE KIER. JAKUBOWICE (79508)
PROŚLICE WIEŚ KIER. JAKUBOWICE (79606)
PROŚLICE WIEŚ KIER. B Y C Z Y N A (79605)
PRUSKÓW I (79701)
PRUSKÓW II (79801)
PRZYBKOWICE KIER. P R A S Z K A (79902)
PRZYBKOWICE KIER. K L U C Z B O R K (79901)
PSURÓW (81302)
PSZCZONKI KIER. B Y C Z Y N A (81402)
PSZCZONKI KIER. K L U C Z B O R K (81401)
RADAWIE BĄKOWNIA KIER. KOSICE (81501)
RADAWIE BĄKOWNIA KIER. ZĘBOWICE (81502)
RADAWIE CMENTARZ KIER. ZĘBOWICE (81602)
RADAWIE CMENTARZ KIER. KOSICE (81601)
RADAWIE SZKOŁA KIER. KOSICE (81701)
RADAWIE SZKOŁA KIER. ZĘBOWICE (81702)
RADŁÓW DĄBRÓWKI KIER. NOWE KARMONKI (81801)
RADŁÓW DĄBRÓWKI KIER. KOŚCIELISKA (81802)
RADŁÓW GIMNAZJUM (81901)
RADŁÓW KOŚCIÓŁ (82001)
RADŁÓW SKRZ. KIER. NOWE KARMIONKI (82103)
RADŁÓW SKRZ. KIER. KOŚCIELISKA (82104)
RADŁÓW ŚWIERKLE KIER. KOŚCIELISKA (82204)
RADŁÓW ŚWIERKLE KIER. NOWE KARMIONKI (82203)
RADŁÓW URZĄD (82301)
RADOMIEROWICE WOŁCZYŃSKA (82401)
RAKÓW OSP KIER. SIEMIANICE (42901)
RAKÓW OSP KIER. ŁĘKA OPATOWSKA (42902)
RAKÓW WIEŚ KIER. ŁĘKA OPATOWSKA (43002)
RAKÓW WIEŚ KIER. SIEMIANICE (43001)
ROSZKOWICE KOREA KIER. B Y C Z Y N A (82504)
ROSZKOWICE KOREA KIER. K Ę P N O (82503)
ROSZKOWICE MŁYN KIER. K L U C Z B O R K (82601)
ROSZKOWICE OSP KIER. PSZCZONKI (82625)
ROSZKOWICE OSP KIER. B Y C Z Y N A (82606)
ROSZKOWICE SZKOŁA (82701)
ROŻNÓW KOŚCIÓŁ (82801)
ROŻNÓW SKRZ. (82901)
SARNÓW (DK11) KIER. K L U C Z B O R K (83002)
SARNÓW (DK11) KIER. B Y C Z Y N A (83001)
SARNÓW WIEŚ KIER. DOBIERCICE (83101)
SARNÓW WIEŚ KIER. B Y C Z Y N A (83102)
SIEDLISKA (83201)
SIEMIANICE KIER. OPATÓW (43102)
SIEMIANICE KIER. B Y C Z Y N A (43101)
SIEMIANICE KOŚCIELNA KIER. OPATÓW (43201)
SIEMIANICE KOŚCIELNA KIER. RAKÓW (43202)
SIEROSŁAWICE KIER. PSZCZONKI (83321)
SIEROSŁAWICE KIER. B Y C Z Y N A (83310)
SIEROSŁAWICE I (83403)
SKAŁĄGI KOLONIA II KIER. K L U C Z B O R K (83509)
SKAŁĄGI KOLONIA II KIER. B Y C Z Y N A (83510)
SKAŁĄGI SKLEP KIER. B Y C Z Y N A (83607)
SKAŁĄGI SKLEP KIER. K L U C Z B O R K (83608)
SKAŁĄGI SKRZ. LEŚNA KIER. SKAŁĄGI SKLEP (83709)
SKAŁĄGI SKRZ. LEŚNA KIER. KOCHŁOWICE (83710)
SKAŁĄGI UNIESZOWSKA KIER. B Y C Z Y N A (83808)
SKAŁĄGI UNIESZOWSKA KIER. K L U C Z B O R K (83807)
SKROŃSKO KIER. GORZÓW ŚLĄSKI (83926)
SKROŃSKO KIER. KOŚCIELISKA (83905)
SKROŃSKO PRZEDSZKOLE (84001)
SMARDY GÓRNE HOSPICJUM KIER. K L U C Z B O R K (84101)
SMARDY GÓRNE HOSPICJUM KIER. SKAŁĄGI (84102)
SMARDY GÓRNE SADOWA KIER. SKAŁĄGI (84214)
SMARDY GÓRNE SADOWA KIER. K L U C Z B O R K (84213)
SMARDY GÓRNE SKRZ. KIER. CZAPLE STARE (84301)
SMARDY GÓRNE SKRZ. KIER. SKAŁĄGI (84302)
SMARDY GÓRNE WIEŚ KIER. SKAŁĄGI (84404)
SMARDY GÓRNE WIEŚ KIER. K L U C Z B O R K (84403)
SMARDY PKP (84504)
SMARDZÓW SKRZ. KIER. K L U C Z B O R K (16516)
SMARDZÓW SKRZ. KIER. W R O C Ł A W (16501)
SOLNIKI WIELKIE KOŚCIÓŁ KIER. K L U C Z B O R K (16614)
SOLNIKI WIELKIE KOŚCIÓŁ KIER. W R O C Ł A W (16613)
STARE BUDKOWICE ZAGWI¬DZIAŃSKA (84601)
STARE OLESNO KIER. O L E S N O (84702)
STARE OLESNO KIER. K L U C Z B O R K (84701)
STARE OLESNO SKRZ. KIER. O L E S N O (84802)
STARE OLESNO SKRZ. KIER. K L U C Z B O R K (84801)
STERNALICE KIER. SZKOŁA (84904)
STERNALICE KIER. WICHRÓW (84903)
STERNALICE SZKOŁA (85001)
SZALONKA OSP KIER. ŁĘKA OPATOWSKA (43301)
SZALONKA OSP KIER. OPATÓW (43302)
SZALONKA WIEŚ KIER. OPATÓW (43402)
SZALONKA WIEŚ KIER. ŁĘKA OPATOWSKA (43401)
SZEMROWICE SKLEP KIER. DOBRODZIEŃ (85118)
SZEMROWICE SKLEP KIER. ZĘBOWICE (85117)
SZEMROWICE SZKOŁA KIER. ZĘBOWICE (85219)
SZEMROWICE SZKOŁA KIER. DOBRODZIEŃ (85220)
SZUM FRYSZOWNIA I KIER. O P O L E (85316)
SZUM FRYSZOWNIA I KIER. K L U C Z B O R K (85315)
SZUM FRYSZOWNIA II KIER. K L U C Z B O R K (85417)
SZUM FRYSZOWNIA II KIER. O P O L E (85418)
SZUM KOŚCIÓŁ KIER. K L U C Z B O R K (85513)
SZUM KOŚCIÓŁ KIER. O P O L E (85514)
SZUM LEŚNICZÓWKA KIER. O P O L E (85612)
SZUM LEŚNICZÓWKA KIER. K L U C Z B O R K (85611)
SZUMIRAD KIER. O L E S N O (85702)
SZUMIRAD KIER. O P O L E (85733)
SZUMIRAD WIEŚ (85801)
SZYMONKÓW (85903)
SZYMONKÓW II KIER. K L U C Z B O R K (86006)
SZYMONKÓW II KIER. WESOŁA (86005)
SZYMONKÓW WESOŁA (86102)
SZYSZKÓW I SKLEP (86201)
SZYSZKÓW II (86301)
ŚWIBA KIER. K L U C Z B O R K (43502)
ŚWIBA KIER. K Ę P N O (43501)
ŚWINIARY MAŁE WIEŚ (86411)
ŚWINIARY WIELKIE WIEŚ KIER. K L U C Z B O R K (86501)
ŚWINIARY WIELKIE WIEŚ KIER. SZYMONKÓW (86502)
TĘCZYNÓW (86601)
TRZEBIEŃ WIEŚ KIER. BIADASZKI (43701)
TRZEBIEŃ WIEŚ KIER. OPATÓW (43702)
TRZEBISZYN KIER. O P O L E (86701)
TRZEBISZYN KIER. K L U C Z B O R K (86702)
TRZEBISZYN II (86801)
TRZEBISZYN SKRZ. KIER. O P O L E (86901)
TRZEBISZYN SKRZ. KIER. K L U C Z B O R K (86902)
TUŁY KIER. O P O L E (87001)
TUŁY KIER. K L U C Z B O R K (87002)
TUŁY KOŚCIÓŁ KIER. O P O L E (87109)
TUŁY KOŚCIÓŁ KIER. K L U C Z B O R K (87110)
TUŁY SZCZEPINA KIER. K L U C Z B O R K (87208)
TUŁY SZCZEPINA KIER. O P O L E (87207)
UNIESZÓW KIER. K L U C Z B O R K (87305)
UNIESZÓW KIER. SKAŁĄGI (87306)
USZYCE KIER. ZATOKA (87412)
USZYCE KIER. P R A S Z K A (87419)
USZYCE OSP (87501)
USZYCE SZKOŁA (87601)
USZYCE ZATOKA (87701)
WARŁÓW KIER. DOBORODZIEŃ (87822)
WARŁÓW KIER. ZĘBOWICE (87821)
WĄSICE SKRZ. (87900)
WĄSICE SZKOŁA KIER. K L U C Z B O R K (88004)
WĄSICE SZKOŁA KIER. O P O L E (88003)
WĄSICE WIEŚ (88105)
WĘDRYNIA I KIER. O L E S N O (88206)
WĘDRYNIA I KIER. O P O L E (88229)
WĘDRYNIA KOŚCIÓŁ (88301)
WĘGRY SKRZ. KIER. O P O L E (88401)
WĘGRY SKRZ. KIER. K L U C Z B O R K (88402)
WĘGRY WIEŚ KIER. O P O L E (88501)
WĘGRY WIEŚ KIER. K L U C Z B O R K (88502)
WICHRÓW BOISKO (88611)
WICHRÓW BOISKO STERNALICE (88612)
WICHRÓW FOTOGROF (88709)
WICHRÓW FOTOGROF KIER. STERNALICE (88710)
WICHRÓW SKRZ. KIER. STERNALICE (88814)
WICHRÓW SKRZ. (88813)
WIERUSZÓW D.A. WROCŁAWSKA 18
(Dworzec Autobusowy)
(30000)
WIERUSZÓW PODZAMCZE KIER. K Ę P N O (30114)
WIERUSZÓW PODZAMCZE KIER. K L U C Z B O R K (30111)
WIERUSZÓW WIELUŃSKA KIER. K Ę P N O (30210)
WIERUSZÓW WIELUŃSKA (30209)
WIERZBICA DOLNA I KIER. K L U C Z B O R K (88905)
WIERZBICA DOLNA I KIER. SZYMONKÓW (88906)
WIERZBICA DOLNA PARK KIER. K L U C Z B O R K (89007)
WIERZBICA DOLNA PARK KIER. SZYMONKÓW (89008)
WIERZBICA DOLNA SKRZ. KIER. K L U C Z B O R K (89109)
WIERZBICA DOLNA SKRZ. KIER. SZYMONKÓW (89110)
WIERZBICA GÓRNA KIER. W R O C Ł A W (89201)
WIERZBICA GÓRNA KIER. K L U C Z B O R K (89202)
WIERZBICA GÓRNA PKP (89301)
WIERZBICA GÓRNA SKRZ. KIER. SZYMONKÓW (89404)
WIERZBICA GÓRNA SKRZ. KIER. K L U C Z B O R K (89403)
WIERZBICA GÓRNA SZKOŁA KIER. W O Ł C Z Y N (89502)
WIERZBICA GÓRNA SZKOŁA (89501)
WIERZCHY SKRZ. (89600)
WIERZCHY ŚWIETLICA KIER. K L U C Z B O R K (89709)
WIERZCHY ŚWIETLICA KIER. O P O L E (89710)
WIERZCHY ZAKŁAD BUDOWLANY KIER. SZUM (89806)
WIERZCHY ZAKŁAD BUDOWLANY KIER. K L U C Z B O R K (89805)
WILKÓW KIER. W R O C Ł A W (89903)
WILKÓW KIER. K L U C Z B O R K (89904)
WOJCIECHÓW KIER. O L E S N O (90602)
WOJCIECHÓW KIER. K L U C Z B O R K (90601)
WOJCIECHÓW II KIER. O L E S N O (90702)
WOJCIECHÓW II KIER. K L U C Z B O R K (90701)
WOJSŁAWICE KIER. B Y C Z Y N A (90806)
WOJSŁAWICE KIER. PSZCZONKI (90805)
WOLĘCIN (90901)
WOŁCZYN BYCZYŃSKA KIER. K L U C Z B O R K (90102)
WOŁCZYN BYCZYŃSKA KIER. RYNEK (90101)
WOŁCZYN GIMNAZJUM (90201)
WOŁCZYN OPOLSKA KIER. O P O L E (90302)
WOŁCZYN OPOLSKA KIER. RYNEK (90301)
WOŁCZYN PKP KIER. K L U C Z B O R K (90401)
WOŁCZYN PKP KIER. RYNEK (90402)
WOŁCZYN POZNAŃSKA KIER. K L U C Z B O R K (90514)
WOŁCZYN POZNAŃSKA KIER. KOMORZNO (90513)
WOŁCZYN RYNEK (90002)
WÓJCIN ANIOŁKI KIER. BOLESŁAWIEC (30312)
WÓJCIN ANIOŁKI KIER. K L U C Z B O R K (30313)
WÓJCIN NOWINY KIER. K L U C Z B O R K (30419)
WÓJCIN NOWINY KIER. BOLESŁAIWIEC (30418)
WÓJCIN SZKOŁA KIER. K L U C Z B O R K (30521)
WÓJCIN SZKOŁA KIER. BOLESŁAWIEC (30520)
WROCŁAW D.A. CENTRALNY
(Dworzec Autobusowy)
(10000)
WROCŁAW C.H. KORONA KIER. K L U C Z B O R K (24107)
WROCŁAW C.H. KORONA KIER. D. A. (24108)
WROCŁAW GALERIA DOMINIKAŃSKA (10111)
WROCŁAW PL. GRUNWALDZKI KIER. K L U C Z B O R K (20925)
WROCŁAW PL. GRUNWALDZKI KIER. D. A. (20920)
WROCŁAW POCZTA GŁÓWNA (20302)
WROCŁAW PSIE POLE (S.K) KIER. W R O C Ł A W (29106)
WROCŁAW PSIE POLE (S.K) KIER. K L U C Z B O R K (29113)
WROCŁAW SUCHA KIER. K L U C Z B O R K (21119)
WROCŁAW SUCHA KIER. D. A. (21128)
WROCŁAW WZGÓRZE PARTYZANTÓW (10332)
WRZOSY KIER. P R A S Z K A (91001)
WRZOSY KIER. K L U C Z B O R K (91002)
WYGIEŁDÓW (91101)
ZAGWI¬DZIE GRABICKA (91201)
ZAGWI¬DZIE MUROWSKA (91301)
ZAGWI¬DZIE UL. MUROWSKA (91401)
ZAMECZEK KIER. K L U C Z B O R K (91508)
ZAMECZEK KIER. NOWA BOGACICA (91505)
ZAWADA KIER. O P O L E (91601)
ZAWADA KIER. K L U C Z B O R K (91602)
ZAWIŚĆ SKRZ. KIER. O P O L E (91701)
ZAWIŚĆ SKRZ. KIER. K L U C Z B O R K (91702)
ZAWIŚĆ SZKOŁA KIER. O P O L E (91801)
ZAWIŚĆ SZKOŁA KIER. K L U C Z B O R K (91802)
ZDZIECHOWICE KIER. USZYCE (91902)
ZDZIECHOWICE KIER. P R A S Z K A (91901)
ZDZIECHOWICE I KIER. P R A S Z K A (92017)
ZDZIECHOWICE I KIER. USZYCE (92014)
ZDZIECHOWICE II (92115)
ZDZIECHOWICE II (92116)
ZDZIECHOWICE ZAMEK KIER. GORZÓW (92201)
ZDZIECHOWICE ZAMEK KIER. USZYCE (92202)
ZĘBOWICE (92300)
ZĘBOWICE MAGAZYN SHP KIER. KOSICE (92412)
ZĘBOWICE MAGAZYN SHP KIER. ZĘBOWICE (92411)
ZĘBOWICE NOWA WIEŚ KIER. KOSICE (92510)
ZĘBOWICE NOWA WIEŚ KIER. ZĘBOWICE (92509)
ZĘBOWICE OPOLSKA PRZEJAZD KIER. KOSICE (92616)
ZĘBOWICE OPOLSKA PRZEJAZD KIER. ZĘBOWICE (92615)
ZĘBOWICE OZIMSKA PRZEJAZD (92701)
ZĘBOWICE OZIMSKA PRZEJAZD KIER. ZĘBOWICE (92702)
ZĘBOWICE ZBIORNIK PPOŻ. KIER. DOBRODZIEŃ (92813)
ZĘBOWICE ZBIORNIK PPOŻ. KIER. KOSICE (92814)
ZMYŚLONA SŁUPSKA LISINY KIER. ŁĘKA OPATOWSKA (43801)
ZMYŚLONA SŁUPSKA LISINY (43802)
ZMYŚLONA SŁUPSKA WIEŚ KIER. PIASKI (43902)
ZMYŚLONA SŁUPSKA WIEŚ KIER. ŁĘKA OPATOWSKA (43901)
ŻABINIEC SKRZ. KIER. K L U C Z B O R K (92906)
ŻABINIEC SKRZ. KIER. NOWA BOGACICA (92903)
Szukaj

Przewozy

Wynajmy autobusów

Ośrodek Szkolenia Kierowców

Szkolenia kierowców zawodowych

Stacja kontroli pojazdów

Serwis Ogumienia

Serwis Klimatyzacji

Serwis gaśnic

Warsztat samochodów ciężarowych i autobusów

PRACA

Komunikacja Gminna

Stacja kontroli pojazdów

Stacja kontroli pojazdów zaprasza

Jesteśmy najdłużej działającą stacją kontroli pojazdów w Regionie. Posiadamy doświadczoną, wyszkoloną, posiadającą najwyższe kwalifikacje, kadrę diagnostów. Swoje usługi świadczymy dla wszystkich rodzajów pojazdów.

Więcej
Ogłoszenia

ZMIANY W KOMUNIKACJI

Wynajmy autobusów

Zapraszamy po bilety SINDBADA

PRACA

PRACA Gmina Pokój

skontaktuj się z nami

wypełnij formularz

Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest PKS w Kluczborku Sp z o.o. z siedzibą w Kluczborku, przy ul. Byczyńskiej 120. Dane wpisane w formularzu będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie, a po jej udzieleniu usuwane.

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.